soc logo

Zakres usługi SOC

Oferta podstawowa

Monitorowanie bezpieczeństwa i badanie zdarzeń w trybie 24/7/365 według ustalonych scenariuszy, eliminacja fałszywych alarmów (false positives), kategoryzacja i priorytetyzacja incydentów (triage).

Reakcja na incydent

Przedstawienie zaleceń mitygacji, zmierzających do ograniczenia lub eliminacji zagrożeń, prowadzenie działań w celu rozwiązania incydentu zgodnie z określonym SLA.

Threat Intelligence

Cykliczne, proaktywne dostarczanie informacji o możliwych nowych zagrożeniach i atakach, sposobach postępowania z nimi i sugerowanych rozwiązaniach zabezpieczających.

SIEM

System Security Information and Event Management służący do zbierania, agregowania i korelowania logów, na bazie których generowane są alarmy dotyczące możliwych incydentów bezpieczeństwa.

Usługi profesjonalne

W tym ogólny audyt bezpieczeństwa, wykonywany obligatoryjnie przed wdrożeniem usługi SOC.

Security Operations Center

Najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce

Parametry techniczne

3 linie wsparcia technicznego

Procesy

Zgodne z uznanymi standardami i dobrymi praktykami:

Partner technologiczny Smartech-IT

SOM (Security Operations Management)

Pozwala na zaawansowaną i kompleksową obsługę incydentów bezpieczeństwa za pomocą jednej platformy integrującej się z innymi systemami.

Akredytowany CERT (Trusted Introducer):

Zalety produktu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Szybka reakcja
Reagowanie na pojawiające się incydenty bezpieczeństwa IT niezwłocznie po ich identyfikacji.
Zgodność z przepisami
Spełnienie wymagań wynikających z aktów prawnych, norm i standardów.
Oszczędność
Brak potrzeby organizacji i utrzymania własnego zespołu.
Wiedza ekspercka pod ręką
Bezpośrednia współpraca z ekspertami cyberbezpieczeństwa Smartech-IT.
Bieżąca ocena stanu bezpieczeństwa
Dostęp do raportów obrazujących skalę cyberataków na organizację i podjętych działań obronnych.
Raportowanie zagrożeń
Szczegółowe raporty techniczne informjące o stanie zagrożeń w organizacji.
Najnowsza technologia
Dostęp do najnowszych rozwiązań bezpieczeństwa IT wiodących producentów.
Ograniczenie ryzyka
Identyfikacja słabych punktów zabezpieczeń, wspierająca proces zarządzania ryzykiem.
Godziny pracy
Stały monitoring bezpieczeństwa z usługą Security Operations Center (SOC).
Skontaktuj się

Copyright © All Right Reserved

Stałe monitorowanie ruchu w sieci klienta

Zbieranie i analiza logów klienta

Monitorowanie metod ataków hakerskich

Wykrywanie anomalii w sieci klienta

Natychmiastowa reakcja na incydenty bezpieczeństwa

Budowanie kompletnego środowiska bezpieczeństwa

Parametry techniczne

3 linie wsparcia technicznego

Procesy

Zgodne z uznanymi standardami i dobrymi praktykami:

Partner technologiczny Smartech-IT

SOM (Security Operations Management)

Pozwala na zaawansowaną i kompleksową obsługę incydentów bezpieczeństwa za pomocą jednej platformy integrującej się z innymi systemami.

Akredytowany CERT (Trusted Introducer):

Zalety produktu

Szybka reakcja

Reagowanie na pojawiające się incydenty bezpieczeństwa IT niezwłocznie po ich identyfikacji.

Zgodność z przepisami

Spełnienie wymagań wynikających z aktów prawnych, norm i standardów.

Oszczędność

Brak potrzeby organizacji i utrzymania własnego zespołu.

Wiedza ekspercka pod ręką

Reagowanie na pojawiające się incydenty bezpieczeństwa IT niezwłocznie po ich identyfikacji.

Bieżąca ocena stanu bezpieczeństwa

Spełnienie wymagań wynikających z aktów prawnych, norm i standardów.

Raportowanie zagrożeń

Brak potrzeby organizacji i utrzymania własnego zespołu.

Najnowsza technologia

Reagowanie na pojawiające się incydenty bezpieczeństwa IT niezwłocznie po ich identyfikacji.

Ograniczenie ryzyka

Spełnienie wymagań wynikających z aktów prawnych, norm i standardów.

Security Operations Center

Doskonale wyposażona infrastruktura techniczna

Pytania i Odpowiedzi