SmartSOC

O NAS

Smartech IT

Firma Smartech IT posiada wieloletnie doświadczenie współpracy z administracją i sektorem prywatnym zarówno w obszarze wdrażania bezpieczeństwa systemów IT, przeprowadzania audytów z zakresu cyberbezpieczeństwa jak również szkolenia pracowników oraz kadry managerskiej.

Czym jest SmartSOC?

SmartSOC jest projektem firmy Smartech IT. Jest to centrum operacji bezpieczeństwa, dowodzone zespołem specjalistów ds. Bezpieczeństwa Informacji odpowiedzialnych za obronę firm i instytucji przed cyberatakami.
SmartSOC działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z pracownikami pracującymi w systemach zmianowych, dzięki czemu systemy naszych klientów nigdy nie pozostaną bez ochrony.

Strategia SmartSOC

Ochrona

Monitorowanie urządzeń organizacji pod kątem oznak incydentów bezpieczeństwa jest głównym obowiązkiem SmarTech IT w celu ochrony baz danych, komputerów stacjonarnych i serwerów.

Usługa ochrony SmarTech obejmuje

  • polowanie na zagrożenia,
  • monitorowanie systemu,
  • tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie. 

Wykrywanie

W przypadku wykrycia incydentu centrum operacyjne bezpieczeństwa podejmuje niezbędne środki w celu usunięcia ryzyka, ograniczenia szkód i ochrony systemu przed podobnymi incydentami w przyszłości.

Dodatkowo obowiązki naszego SOC w zakresie wykrywania obejmują

  • wykrywanie zasobów i zarządzanie nimi,
  • ciągłe monitorowanie zachowania systemu,
  • konserwację dziennika aktywności i audyt zgodności.

Zapobieganie

SmarTech IT będzie również pracować nad wzmocnieniem taktyk zapobiegania incydentom przed wykryciem luk w zabezpieczeniach.

Odbywa się to poprzez

  • ciągłe działania w zakresie analizy zagrożeń,
  • badania,
  • rozwój systemu i aktualizacje,
  • prowadzeniem szkoleń w zakresie bezpieczeństwa personelu.

SmartSOC jest częścią strategii reagowania na incydenty i może być dostosowany do każdej organizacji.

Nasi Specjaliści

Podejście, które podejmujemy, aby dostosować nasze SOC do celów biznesowych, polega na wyborze członków zespołu z różnym zapleczem technicznym.

Na przykład SmartSOC ma menedżera, który nadzoruje wszystkich członków zespołu, ale sam zespół będzie obejmował różne osoby reagujące na incydenty, śledczych sądowych, audytorów zgodności, analityków bezpieczeństwa, inżynierów i łowców zagrożeń.

DARIUSZ JĘDRYCZEK
Doradca Zarządu ds. Cyberbezpieczeństwa
MAREK MIARA
Koordynator ds. Cyberbezpieczeństwa
BARTŁOMIEJ ŻAK
Koordynator ds. Cyberbezpieczeństwa
RAY SYLVAIN
Strategy Manager for Cyber Security