Smartech IT | SOC

O Smartech IT i czym sie zajmujemy

SmarTech IT

Firma Smartech IT posiada wieloletnie doświadczenie współpracy z administracją i sektorem prywatnym zarówno w obszarze wdrażania bezpieczeństwa systemów IT, przeprowadzania audytów z zakresu cyberbezpieczeństwa jak również szkolenia pracowników oraz kadry managerskiej.

Czym jest SOC?

Jest to centrum operacji bezpieczeństwa, dowodzone zespołem specjalistów ds. Bezpieczeństwa Informacji odpowiedzialnych za obronę firm i instytucji przed cyberatakami.

SOC działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z pracownikami pracującymi w systemach zmianowych, dzięki czemu systemy naszych klientów nigdy nie pozostaną bez ochrony.

Strategia SmartSOC

Ochrona

Monitorowanie urządzeń organizacji pod kątem oznak incydentów bezpieczeństwa jest głównym obowiązkiem SmarTech IT w celu ochrony baz danych, komputerów stacjonarnych i serwerów.

Usługa ochrony SmarTech obejmuje

  • polowanie na zagrożenia,
  • monitorowanie systemu,
  • tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie. 

Wykrywanie

W przypadku wykrycia incydentu centrum operacyjne bezpieczeństwa podejmuje niezbędne środki w celu usunięcia ryzyka, ograniczenia szkód i ochrony systemu przed podobnymi incydentami w przyszłości.

Dodatkowo obowiązki naszego SOC w zakresie wykrywania obejmują

  • wykrywanie zasobów i zarządzanie nimi,
  • ciągłe monitorowanie zachowania systemu,
  • konserwację dziennika aktywności i audyt zgodności.

Zapobieganie

SmarTech IT będzie również pracować nad wzmocnieniem taktyk zapobiegania incydentom przed wykryciem luk w zabezpieczeniach.

Odbywa się to poprzez

  • ciągłe działania w zakresie analizy zagrożeń,
  • badania,
  • rozwój systemu i aktualizacje,
  • prowadzeniem szkoleń w zakresie bezpieczeństwa personelu.

SOC jest częścią strategii reagowania na incydenty
i może być dostosowany do każdej organizacji.

Nasi Specjaliści

Podejście, które podejmujemy, aby dostosować nasze SOC do celów biznesowych, polega na wyborze członków zespołu z różnym zapleczem technicznym.

Na przykład SOC ma menedżera, który nadzoruje wszystkich członków zespołu, ale sam zespół będzie obejmował różne osoby reagujące na incydenty, śledczych sądowych, audytorów zgodności, analityków bezpieczeństwa, inżynierów i łowców zagrożeń.

Kadra Zarządzająca

DARIUSZ JĘDRYCZEK
Doradca Zarządu ds. Cyberbezpieczeństwa
MAREK MIARA
Koordynator ds. Cyberbezpieczeństwa
RAY SYLVAIN
Strategy Manager for Cyber Security