SmartSOC

Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem

Co możemy Ci zaoferować

Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem

01. Monitorowanie bezpieczeństwa

Monitorujemy bezpieczeństwo przy użyciu wbudowanch narzędzi, które upraszczają i przyspieszają wykrywanie zagrożeń. W momencie wykrycia są one rewidowane przez naszych specjalistów i przekazywane do odpowiednich jednostek w SmartSOC.

SmartSOC zawiera wszystkie niezbędne funkcje zabezpieczeń, których potrzebuje Twoja firma. 

SIEM / Korelacja zdarzeń

Analiza zagrożeń

Ocena podatności

Podgląd zagrożeń w czasie rzeczywistym

Wykrywanie i inwentaryzacja zasobów

Monitorowanie NetFlow

Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem

02. Zarządzanie zagrożeniami

Nasza platforma koordynuje wykrywanie, reagowanie i zarządzanie incydentami dzięki wbudowanym funkcjom bezpieczeństwa, zintegrowanej analizie zagrożeń i płynnemu przepływowi pracy.

Konsolidacja funkcji wykrywania zagrożeń, takich jak IDS sieci i IDS hosta, z szczegółowymi informacjami o zasobach, ciągłą oceną podatności i monitorowaniem zachowań zapewnia kompleksowy widok umożliwiający szybką i skuteczną reakcję.

Wykrywanie zagrożeń w punktach końcowych

Zapobieganie zagrożeniom w punktach końcowych

Wykrywanie oprogramowania ransomware

Wykrywanie włamań

Analiza zagrożeń

Zarządzanie naprawcze

Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem

03. Zarządzanie podatnościami

Przeprowadzamy analizę zagrożeń zarządzanego procesu, aby pomóc wykrywać nieznane exploity w Twojej sieci, urządzeniach, serwerach, aplikacjach internetowych, bazach danych lub innych zasobach.

Bądź na bieżąco dzięki ciągłym aktualizacjom analizy zagrożeń, w tym nowym dyrektywom korelacji, sygnaturom ataków, szablonom raportów i nie tylko

Wykrywanie włamań do sieci (NIDS)

Wykrywanie włamań oparte na hoście (HIDS)

Aktywne dane o zagrożeniach z OTX

Połączenie wykrywania zasobów, oceny podatności, wykrywania włamań, analizy NetFlow, SIEM i analizę zagrożeń w jednej konsoli

Ciągłe aktualizacje analizy zagrożeń, w tym nowych dyrektyw korelacji, sygnatur ataków i szablonów raportów

Pełny kontekst zagrożeń i zarządzanie incydentami w przypadku ataku

Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem

04. Bezpieczeństwo sieci

Aby zabezpieczyć swoją sieć, najpierw musimy wiedzieć, co chronić. W ciągu kilku minut wykryjemy, dokonamy inwentaryzacji i zaczniemy monitorować Twoją sieć.

Otoczenie ma kluczowe znaczenie, dlatego nasze narzędzia dogłębnie analizują i stale gromadzą dane, aby pomóc nam zrozumieć „normalną” aktywność systemu i sieci.

Odkrywanie i inwentaryzacja zasobów

Monitorowanie behawioralne

Ciągły monitoring bezpieczeństwa

Zarządzanie aktywami i inwentaryzacja

Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem

05. Zarządzanie dziennikami

Spójna analiza dzienników i zarządzanie dziennikami pomaga wykrywać dowody ataku w dziennikach urządzeń sieciowych, serwerów i aplikacji. Nasza platforma agreguje i zarządza danymi dzienników.

Automatycznie przeprowadzamy zaawansowaną analizę, generując znormalizowane zdarzenia i korelując je w celu uzyskania „inteligencji”, ostrzegającej nas o wszelkich zagrożeniach stojących przed Twoim środowiskiem.

Korelacja zdarzeń z regularnie aktualizowaną analizą zagrożeń

Uproszczona analiza logów dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i otwartej architekturze wtyczek

Wielofunkcyjne zarządzanie dziennikami bezpieczeństwa i raportowanie