Smartech IT | SOC

Zarządzanie zgodnością ISO i RODO

Co możemy Ci zaoferować

ZARZĄDZANIE ZGODNOŚCIĄ ISO I RODO

01 | ISO 27001 Bezpieczeństwo informacji

Smartech-IT wspiera klientów we wdrażaniu polityk i procedur dotyczących oficjalnych certyfikatów ISO 27001. 

ISO 27001 to uznana na całym świecie norma określająca wymagania dotyczące tworzenia ram opartych na ryzyku w celu inicjowania, wdrażania, utrzymywania i zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.

Usługa certyfikacji ISO 27001 obejmuje formalne raporty na zakończenie każdego etapu przeglądów certyfikacyjnych i nadzorczych.

SOC | Zarządzanie cybersecurity

02 | ISO 22301 Zarządzanie ciągłością

Pomagamy we wdrażaniu polityk i procedur dotyczących certyfikatów ISO 22301. 

Incydenty przybierają różne formy, od katastrof naturalnych na dużą skalę i aktów terroru po wypadki związane z technologią i incydenty środowiskowe.

Większość przypadków to drobne incydenty, ale mogą mieć one znaczący wpływ na proces, co sprawia, że ​​zarządzanie ciągłością działania jest zawsze istotne.

SOC | Zarządzanie cybersecurity

03 | ISO 9001 Zarządzanie jakością

Smartech IT wspiera klientów we wdrażaniu polityk i procedur dotyczących oficjalnych certyfikatów ISO 9001. 

ISO 9001 to zestaw uznanych na całym świecie standardów zapewniania i zarządzania jakością . Opublikowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, ma na celu zachęcenie do produkcji towarów i usług, które spełniają akceptowalny na całym świecie poziom jakości.

SOC | Zarządzanie cybersecurity

04 | RODO - Ochrona danych osobowych

Wspieramy klientów w przestrzeganiu przepisów w zakresie prywatności danych RODO.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to najsurowsze prawo dotyczące prywatności i bezpieczeństwa na świecie.