SmartSOC

Zarządzanie zgodnością ISO i RODO

Co możemy Ci zaoferować

Zarządzanie zgodnością ISO i RODO

01. ISO 27001

Bezpieczeństwo informacji

Smartech-IT wspiera klientów we wdrażaniu polityk i procedur dotyczących oficjalnych certyfikatów ISO 27001.

ISO 27001 to uznana na całym świecie norma określająca wymagania dotyczące tworzenia ram opartych na ryzyku w celu inicjowania, wdrażania, utrzymywania i zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.

Usługa certyfikacji ISO 27001 obejmuje formalne raporty na zakończenie każdego etapu przeglądów certyfikacyjnych i nadzorczych.

ISO 27001

Zasady bezpieczeństwa

Organizacja InfoSec

Zarządzanie aktywami

Kontrola dostępu

Kryptografia

Zarządzanie incydentami InfoSec

Zarządzanie zgodnością ISO i RODO

02. ISO 22301

Zarządzanie ciągłością

Incydenty przybierają różne formy, od katastrof naturalnych na dużą skalę i aktów terroru po wypadki związane z technologią i incydenty środowiskowe.

Większość przypadków to drobne incydenty, ale mogą mieć one znaczący wpływ na proces, co sprawia, że ​​zarządzanie ciągłością działania jest zawsze istotne. 

ISO 22301

Zarządzanie zgodnością ISO i RODO

03. ISO 9001

Zarządzanie jakością

Smartech-IT wspiera klientów we wdrażaniu polityk i procedur dotyczących oficjalnych certyfikatów ISO 9001.

ISO 9001 to zestaw uznanych na całym świecie standardów zapewniania i zarządzania jakością . Opublikowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, ma na celu zachęcenie do produkcji towarów i usług, które spełniają akceptowalny na całym świecie poziom jakości.

ISO 9001

Bezpieczeństwo zasobów ludzkich

Rozwój i konserwacja systemu

Zarządzanie incydentami InfoSec

Zgodność

Kontekst organizacji

Przywództwo

Zarządzanie zgodnością ISO i RODO

04. RODO

Ochrona danych osobowych

Smartech-IT wspiera klientów w przestrzeganiu przepisów w zakresie prywatności danych RODO.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to najsurowsze prawo dotyczące prywatności i bezpieczeństwa na świecie.

Chociaż zostało opracowane i uchwalone przez Unię Europejską, nakłada obowiązki na organizacje w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że celują lub zbierają dane dotyczące osób z UE.

RODO GDPR

Odpowiedzialność administratora

Ochrona danych w fazie projektowania i domyślnie

Bezpieczeństwo przetwarzania

Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego

Powiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą

RODO Ocena wpływu na ochronę danych